Diensten

  • Privacy beleidsdocument
  • Procedure datalekken
  • Awareness presentatie
  • Rechten van betrokken
  • Beleid bewaartermijnen persoonsgegevens
  • Schoningsprocessen persoonsgegevens
  • Privacy Impact assessments
  • Advies privacy bij leveranciers
  • Handboek privacy met voorbeeldcasussen